یخچال فریزر سامی 46 امرسان 20 فوت مدل BFN20D-321 فریزر 3 کشو Emersun Refrigerator Freezer

سفید Glossary White
سفید
60 سانتیمتر
60 سانتیمتر
192 سانتیمتر
A
دکمه ای
20 فوت
303 لیتر
230 لیتر
77 لیتر
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک