یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink
یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink

یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink

تعداد:

جدول اطلاعات مقادیر
رنگ صورتی براق Glossary Pink
طول - پهنا 60 سانتیمتر
عمق 65 سانتیمتر
بلندی - قد - ارتفاع 170 سانتیمتر
رتبه انرژی ++A
حجم به فوت 16 فوت
حجم به لیتر 293 لیتر
حجم یخچال (به لیتر) 223 لیتر
حجم فریزر (به لیتر) 70 لیتر
طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass) دارد
چرخ زیر دستگاه جهت جابجایی آسان دارد
نوع گاز مبرد - Refrigerant Gas Type R600a
گارانتی و خدمات پس از فروش 36 ماه از زمان نصب محصول توسط نمایندگی شرکت امرسان

نظرات

edit نظر خود را بنوسید

یخچال فریزر امرسان صورتی 16 فوت کلاسیک طرح اسمگ Emersun Classic Refrigerator R600 Pink