یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
برچسب انرژی یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835
برچسب انرژی یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835

یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835

تعداد:

جدول اطلاعات مقادیر
رنگ سفید Glossary White
رنگ درب سفید
طول - پهنا 44 سانتیمتر
عمق 50 سانتیمتر
بلندی - قد - ارتفاع 80 سانتیمتر
رتبه انرژی B
حجم به فوت 5 فوت
حجم به لیتر 80 لیتر
حجم یخچال (به لیتر) 80 لیتر
گارانتی و خدمات پس از فروش 18 ماه

نظرات

edit نظر خود را بنوسید

یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار مدل Eastcool Minibar Refrigerator TM-835