یخچال 5 فوت ایستکول مینی بار درب شیشه ای Eastcool Minibar Refrigerator TM-9580-CS

مشکی بر اق - سیاه - Glossary Black
شیشه ای
44 سانتیمتر
50 سانتیمتر
80 سانتیمتر
5 فوت
80 لیتر
80 لیتر
18 ماه