یخچال فریزر کمبی 12 فوت ایستکول Eastcool Refrigerator Freezer TM-96200

سفید Glossary White
سفید با طرح صدفی
53 سانتیمتر
52 سانتیمتر
153 سانتیمتر
220 ولت AC برق شهری 50 HZ
C
12 فوت
200 لیتر
155 لیتر
45 لیتر
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک