آبسردکن و گرمکن دو منظوره ایستکول Eastcool Water dispenser Cool Hot TM-SW501P

سفید Glossary White
31 سانتیمتر
33 سانتیمتر
110 سانتیمتر
R134a
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک