آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF

سفید Glossary White
26 سانتیمتر
35 سانتیمتر
110 سانتیمتر
R134a
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک