آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF
آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF

آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF

تعداد:

جدول اطلاعات مقادیر
رنگ سفید Glossary White
طول - پهنا 26 سانتیمتر
عمق 35 سانتیمتر
بلندی - قد - ارتفاع 110 سانتیمتر
نمایشگر LED دارد
نوع گاز مبرد - Refrigerant Gas Type R134a
گارانتی و خدمات پس از فروش 24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک

نظرات

edit نظر خود را بنوسید

آبسردکن و گرمکن ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot SW-300UF