آبسردکن و گرمکن رومیزی ایستکول با قابلیت اتصال به آب شهری Eastcool Water dispenser Cool Hot TM-DW305UF

سفید و زرد براق
26 سانتیمتر
45 سانتیمتر
50 سانتیمتر
R134a
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک