مایکرو فر TGM-8HBFS تکنو گاز ظرفیت 24لیتر Tecnogas Microwave Oven

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول