ماشین لباسشویی حایر 6 کیلویی HWM-610W سفید Haier Washing Machine

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


سفید Glossary White
سفید
60 سانتیمتر
55 سانتیمتر
85 سانتیمتر
A
دکمه ای
1000 دور در دقیقه
6 کیلویی
دو شیر
30 دقیقه
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک