ماشین لباسشویی حایر 6 کیلویی HWM-610S نقره ای Haier Washing Machine

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  نقره ای - سیلور (Silver)
  60 سانتیمتر
  55 سانتیمتر
  85 سانتیمتر
  A
  دکمه ای
  1000 دور در دقیقه
  6 کیلویی
  دو شیر
  30 دقیقه
  24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک