یخچال فریزر دیپوینت سفید براق Depoint Refrigerator Freezer C5

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


2900783100028
سفید Glossary White
66 سانتمیتر
61 سانتیمتر
199 سانتیمتر