یخچال فریزر دیپوینت سفید براق Depoint Refrigerator Freezer C5

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


    2900783100028
    سفید Glossary White
    66 سانتمیتر
    61 سانتیمتر
    199 سانتیمتر