یخچال فریزر دوقلو دیپوینت Depoint Twin Refrigerator Freezer D4

سفید Glossary White
118 سانتیمتر
60 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
هرکدام 19 فوت در کل 39 فوت
330 لیتر
271 لیتر
Digital Inverter اینورتر دیجیتال
دستی
7 - 7 کشو
30 ماه از زمان نصب محصول توسط شرکت