ساید بای ساید SS-3110TW اندازه 31 فوت اسنوا سری ریکو جونیور Richo Junior Series Snowa

سفید چرمی Texture White
92 سانتیمتر
90 سانتیمتر
180 سانتیمتر
110 کیلوگرم
31 فوت
637 لیتر
416 لیتر
221 لیتر
دیجیتال