ساید بای ساید S8-2270LW اندازه 27 فوت اسنوا سری ریکو Richo Series Snowa

S8-2270LW

سفید چرمی Texture White
92 سانتیمتر
83 سانتیمتر
180 سانتیمتر
27 فوت
569 لیتر
382 لیتر
187 لیتر
دستی