ساید بای ساید S8-2310LW اندازه 31 فوت اسنوا سری ریکو Richo Series Snowa

SS-2310LW

سفید چرمی Texture White
92 سانتیمتر
90 سانتیمتر
180 سانتیمتر
110 کیلوگرم
31 فوت
637 لیتر
416 لیتر
221 لیتر
دیجیتال