ساید بای ساید SS-2700TW اندازه 27 فوت اسنوا سری ریکو Richo Series Snowa

سفید چرمی Texture White
92 سانتیمتر
83 سانتیمتر
180 سانتیمتر
27 فوت
569 لیتر
382 لیتر
187 لیتر
دستی

    نقدی که ندارم، فقط اینکه می خواستم بدانم، روشی هست که یخ بیشتری تولید کنه، ساید 27 اسنوا را دارن