ساید دوو DES-3600MW پرایم سایز 36 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime Series

3600MW Prime Series

تومان 49,700,000

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


سفید Glossary White
سفید
83 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
36 فوت
771 لیتر
494 لیتر
277 لیتر
Digital Inverter اینورتر دیجیتال
دیجیتال
ِDoor In Door
کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول