ساید دوو D2S-0034MW پرایم سایز 34 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime Series

0034MW

تومان 52,500,000

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


2900176500220
سفید Glossary White
سفید
92 سانتیمتر
83 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
34 فوت
655 لیتر
440 لیتر
125 لیتر
Digital Inverter اینورتر دیجیتال
دیجیتال
ِDoor In Door
کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول