ساید دوو استیل D2S-0034VS پرایم سایز 34 فوت Daewoo Electronics Stainless Steel Side By Side Prime Series

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  استیل Stainless Steel
  92 سانتیمتر
  180 سانتیمتر
  +A
  34 فوت
  655 لیتر
  440 لیتر
  125 لیتر
  Digital Inverter اینورتر دیجیتال
  دیجیتال
  ِDoor In Door
  کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول