ساید دوو DES-3700MW پرایم سایز 35 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime 2DR Series

3700MW

تومان 43,300,000

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


سفید Glossary White
92 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
35 فوت
655 لیتر
440 لیتر
215 لیتر
Digital Inverter اینورتر دیجیتال
دیجیتال
ِDoor In Door
کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول