ساید دوو DES-3700MW پرایم سایز 35 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime 2DR Series

3700MW

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  سفید Glossary White
  92 سانتیمتر
  92 سانتیمتر
  180 سانتیمتر
  +A
  35 فوت
  655 لیتر
  440 لیتر
  215 لیتر
  Digital Inverter اینورتر دیجیتال
  دیجیتال
  ِDoor In Door
  کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول