ساید دوو D2S-0033MW پرایم سایز 33 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime 2DR Series

0033MW

تومان 39,400,000

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


سفید Glossary White
83 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
32 فوت
655 لیتر
215 لیتر
440 لیتر
Digital Inverter اینورتر دیجیتال
دیجیتال
ِDoor In Door
کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول