ساید دوو D2S-1037MW پرایم سایز 35 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime VE 2DR Series

1037MW

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  2900176500183
  سفید Glossary White
  92 سانتیمتر
  92 سانتیمتر
  180 سانتیمتر
  +A
  35 فوت
  655 لیتر
  440 لیتر
  215 لیتر
  Digital Inverter اینورتر دیجیتال
  دیجیتال
  ِDoor In Door
  کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول