ساید دوو D4S-0036MW پرایم سایز 36 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime Series

0036MW Prime 3DR Series

تومان 52,300,000

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


2900176500206
سفید Glossary White
سفید
83 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
36 فوت
771 لیتر
494 لیتر
277 لیتر
Digital Inverter اینورتر دیجیتال
دیجیتال
ِDoor In Door
کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول