فر و گریل توکار برقی و گازی اسنوا O202 شیشه ای سکوریت Snowa Built-In Safety Glass Grill-Oven

استیل با شیشه مشکی
60 سانتیمتر
60 سانتیمتر
60 سانتیمتر
یک سیخ جوجه گردان
یک موتور
دو طبقه
استیل
دارای قابلیت
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک