فر و گریل توکار برقی و گازی اسنوا O201 تمام استیل Snowa Built-In Stainless Steel Grill-Oven

استیل Stainless Steel
60 سانتیمتر
60 سانتیمتر
60 سانتیمتر
یک سیخ جوجه گردان
یک موتور
دو طبقه
استیل
دارای قابلیت
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک