ماشین لباسشویی اسنوا سری هارمونی Snowa Washing Machine Harmony Slim SWM-71125

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  2900248300833
  نقره ای (سیلور) Silver
  60 سانتیمتر
  55 سانتیمتر
  85 سانتیمتر
  +++A
  دکمه ای
  1000 دور در دقیقه
  7کیلویی
  تک شیر
  30 دقیقه
  24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک