ماشین لباسشویی دوو DWK-8110CT ظرفیت 8 کیلویی Daewoo Washing Machine

8110CT

سفید Glossary White
کروم براق (Shiny Chrome)
60 سانتیمتر
55 سانتیمتر
85 سانتیمتر
+++A
1000 دور در دقیقه
8 کیلویی
دو شیر
30 دقیقه
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک