ماشین لباسشویی دوو DWK-8514S ظرفیت 8 کیلویی Daewoo Washing Machine

8514S

نقره ای - سیلور (Silver)
کروم براق (Shiny Chrome)
60 سانتیمتر
55 سانتیمتر
80 سانتیمتر
+++A
1400 دور در دقیقه
8 کیلویی
یاقوتی Emerald Drum
تک شیر
30 دقیقه
کلیه قطعات 24 ماه از زمان نصب - موتور و گیربکس 124 ماه از زمان نصب محصول