ماشین لباسشویی دوو DWK-8112CT ظرفیت 8 کیلویی Daewoo Washing Machine

8112CT Daewoo Electronics F Series

سفید Glossary White
کروم براق (Shiny Chrome)
60 سانتیمتر
55 سانتیمتر
85 سانتیمتر
+++A
1200 دور در دقیقه
8 کیلویی
دو شیر
30 دقیقه
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک