ماشین لباسشویی دوو DWK-Primo80 ظرفیت 8 کیلویی Daewoo Washing Machine

2900248300345
سفید Glossary White
کروم براق (Shiny Chrome)
60 سانتیمتر
55 سانتیمتر
85 سانتیمتر
+++A
1400 دور در دقیقه
8 کیلویی
ندازد
تک شیر
30 دقیقه
کلیه قطعات 24 ماه از زمان نصب - موتور و گیربکس 124 ماه از زمان نصب محصول