یخچال 5 فوت اسنوا Snowa مدل SLF-0500GW

سفید Glossary White
50 سانتیمتر
54 سانتیمتر
80 سانتیمتر
A
5 فوت
108 لیتر
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک

    وات و یا آمپر مصرفی برای مصرف کنندگانی که برق خورشیدی دارند حائز اهمیت است
    لطفا در مشخصات محصول درج شود

    ابعاد یخچال را بنویسید