یخچال فریزر DETM-2401MW دوو الکترونیک 24 فوت Daewoo Electronics Refrigerator Freezer

سفید Glossary White
73 سانتیمتر
72 سانتیمتر
177 سانتمیتر
+A
24 فوت
481 لیتر
355 لیتر
126 لیتر
دارد - Daily EZ Case
کلیه قطعات 24 ماه از زمان نصب - موتور و گیربکس 124 ماه از زمان نصب محصول