فریزر تک دوو الکترونیک D2LF-0020MW سایز 18 فوت Daewoo Electronics Freezer

سفید Glossary White
60 سانتیمتر
60 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
19 فوت
290 لیتر
7 - 7 کشو
60 ماه ضمانت کمپرسور و 24 ماه سایر قطعات از زمان نصب محصول