یخچال تک دوو الکترونیک D2LR-0020GW سایز 18 فوت Daewoo Electronics Refrigerator

سفید Glossary White
60 سانتیمتر
60 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
19 فوت
383 لیتر
60 ماه ضمانت کمپرسور و 24 ماه سایر قطعات از زمان نصب محصول