یخچال و فریزر دوقلو دوو الکترونیک D2LR-2000SS D2LF-2000SS سایز 38 فوت Freezer Daewoo Electronics Twin Refrigerator

استیل Stainless Steel
120 سانتیمتر
60 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
هرکدام 19 فوت در کل 39 فوت
673 لیتر
383 لیتر
290 لیتر
7 - 7 کشو
60 ماه ضمانت کمپرسور و 24 ماه سایر قطعات از زمان نصب محصول