ماشین لباسشویی 7 کیلویی تمام اتوماتیک بست Bost Automatic Washing Machine BWD-7131

ماشین لباسشویی 7131 بوست

سفید Glossary White
کروم براق (Shiny Chrome)
60 سانتیمتر
55 سانتیمتر
80 سانتیمتر
+++A
1000 دور در دقیقه
7کیلویی
تک شیر
30 دقیقه
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک