ماشین لباسشویی 7 کیلویی تمام اتوماتیک بست Bost Automatic Washing Machine BWD-7112

ماشین لباسشویی 7112 بوست

تومان 0

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  60 سانتیمتر
  52 سانتیمتر
  85 سانتیمتر
  +++A
  دکمه ای
  7کیلویی
  تک شیر
  19 دقیقه
  24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک