ماشین لباسشویی 7 کیلویی تمام اتوماتیک بست Bost Automatic Washing Machine BWD-7112

ماشین لباسشویی 7112 بوست

تومان 7,350,000

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


60 سانتیمتر
52 سانتیمتر
85 سانتیمتر
+++A
دکمه ای
7کیلویی
تک شیر
19 دقیقه
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک