ساید دوو DES-3400MW پرایم سایز 34 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime Series

3400MW

تومان 48,500,000

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  سفید Glossary White
  سفید
  92 سانتیمتر
  83 سانتیمتر
  180 سانتیمتر
  +A
  34 فوت
  655 لیتر
  440 لیتر
  125 لیتر
  Digital Inverter اینورتر دیجیتال
  دیجیتال
  ِDoor In Door
  کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول

  چرا یکجا قیمت نوشتید ۴۷۶۰۰
  یکجا نوشتید ۴۹؟؟